GOENGES® Güneş Enerji Santralleri

ÖLÇÜMLEME

Ürünler ve Servisler  →  Santraller  →  Ölçümleme


Sahanın Yerinde Analizi

Bir sahanın Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına elverişli olduğunun tespiti için güneşlenme potansiyelinin ölçümlenmesi önem arzader. Ve bu, kimi durumlarda kanunî bir zorunluluktur. GO Eneji'den ölçümleme konusunda da kusursuz hizmet alırsınız.

GOENGES® ÖLÇÜMLEMEDoğru ölçümleme yatırımların kusursuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. GO Enerji kendi Ar&Ge departmanı tarafından geliştirilen ölçüm istasyonları ile analizi yapılacak sahanın atmosferik koşullarının yerinde ölçülmesini hata payı olmaksızın gerçekleştirmektedir.

Güneş Enerji Santrali Ölçümleme, GOENGES

Minimum 6 aylık ölçümleme hizmetimizde dilerseniz uzun yıllar da dahil olmak üzere, istenilen süre boyunca fiziki ölçüm ve yine istenilen süre boyunca istatistiki raporlama yapılabilir. Ölçüm hizmetimiz kapsamında herhangi bir ekipman satın almanız gerekmez. Saha seçilir ve ölçüm yapıldıktan sonra ilgili raporlar tarafınıza sunulur. Bu süre zarfında gerekli yasal başvurular ve onaylar da tarafımızca temin edilir.

Dilerseniz, GO Enerji tarafından hali hazırda fiziki ölçümü yapılmış dünya genelinde sayısız sahanın bilgilerini de doğrudan temin edebilirsiniz.

Siz de Saha Ölçümlemesi talepleriniz için iletişime geçin


İletişim Formu ›