Güneş enerjisi yatırımlarınızın için her türlü riske karşı %100 KORUMA!

TÜRKİYE'de İLK ve TEK
Öngörülemeyen Risklere Karşı Önleyici Çalışmalar,
Kalite Analiz ve Herşey Dahil Sigorta paketleri

SOLAR KALKAN™ yalnızca GO ENERJİ tarafından sunulan, Dünya'nın ve Türkiye'nin en büyük sigorta firmaları, risk analiz şirketleri ve alanlarında önde gelen risk yönetim firmaları tarafından desteklenen, farklı paketleri olan bir hizmettir. Güneş enerji santrallerinin (GES) her türlü iç ve dış risklere karşı iyi analiz edilerek, risklerinin izlenmesini ve tüm hasarlara karşı tam kapsamlı sigortalanarak, yatırımcılar için iş sürekliliği ve kesintisiz gelir elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda GES yatırımlarının mühendislik ve işçilik açılarından doğruluklarının analiz edilmesi ile kalite seviyelerinin belirlenmesini sağlarken, performanslarının arttırılmasının da yolunu açmaktadır.

SOLAR KALKAN™ ANALİZ ve SOLAR KALKAN™ KORUMA paketleri GO ENERJİ müşterilerine standart olarak sunulurken, mühendislik ve kurulum çalışmaları haricen yapılmış güneş enerji santralleri için de artık hizmettedir.

SOLAR KALKAN™ bir GO ENERJİ A.Ş. ticari markasıdır.
SOLAR KALKAN™ NASIL İŞLER?


SOLAR KALKAN™ ANALİZ paketi ile, güneş enerji santraliniz GO ENERJİ'nin uzman ekibi ve hassas kalite anlayışı çerçevesinde inceleme altına alınır. Birkaç gün süren incelemlerde binlerce kalemden oluşan bir analiz listesi ile son derece detaylı kontroller yapılır.

Elektriksel ve mekanik açılardan inceleme altına alınan santralin kalite değerlendirmesiyle bir kalite puanı elde edilir. Aynı zamanda uzman risk analiz ekipleri tarafından da her türlü iç ve dış etmenlere karşı analizler yapılır ve aynı şekilde de bir risk puanı belirlenir. Bu sayede santralinizin hem performans ve kalite açılarından ne durumda olduğunu, hem de risklere karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu öğrenirsiniz.
Tüm çalışmalar rapor halinde tarafınıza sunulur. Güneş enerji santralinizin kalitesinin kabul edilebilir değerlerin altında kalan kısımları için ise sebepleri ve doğurabileceği sonuçları hakkında bilgi edinebileceğiniz bu raporda, iyileştirmeler yapılması için gerekebilecek çalışmalar ve detayları hakkında da bilgilendirilirsiniz.

Bu çalışmalardan sonra güneş enerji santralinizin sigortalanması aşamasına geçebilirsiniz.

 • Mühendislik ve işçilik açılarından kalite analizi ve puanlaması
 • Dahili ve harici risklere karşı analiz ve puanlama
 • Analizlerin sonuç raporlarının ve puanların sunumu

Ne yazık ki, ülke ve dünya genelinde yapılan çok sayıda santral kurulumlarında görüldüğü üzere kısa vadede bir sorunla karşılaşılmayan yatırımlar orta ve uzun vadede karşılaşılacak büyük problemleri içerisinde saklayabilmektedirler.
Bu sebeple, yapılan kalite ve risk analizleri sonucunda belirli bir kalite puanının altında kalan güneş enerji santralleri için GO ENERJİ, SOLAR KALKAN™ Koruma sigortası sunmamaktadır.
SOLAR KALKAN™ KORUMA Paketi bir sigortadan fazlasıdır. Türkiye'de ilk ve tek olan bu özel hizmet sayesinde güneş enerji santrali yatırımınız her türlü hasarlara karşı detaylı bir şekilde koruma altına alınmış olur. Yatırımınız, deprem, sel, dolu gibi tüm doğa olaylarından, saldırı, hırsızlık, vandalizm, terörizm, iç karışıklık, yağmalama gibi insan kaynaklı bütün hasarlara kadar her türlü sebebi kapsayacak şekilde sigorta altına alınır.

Karşılaşılan hasarlarda, sebebi ne olursa olsun, sizden hiçbir ücret alınmadan santraliniz tamir edilir, değişmesi gereken parçalar varsa yenileri ile değiştirilir ve santraliniz eski haline getirilir. Eğer güneş enerji santraliniz herhangi bir sebepten tamamen kullanılamaz hala gelirse, yine sizden hiçbir ücret alınmadan yerine yenisi koyulur.

Bu özellikleri ile SOLAR KALKAN™ KORUMA Paketi Türkiye'de İLK ve TEK olarak sunulan bir hizmettir.

SOLAR KALKAN™ KORUMA Paketi ile güneş enerji santralinizden kaynaklı 3'üncü şahıslara verilebilecek zararlar da sigorta kapsamı altına alınır. Dünyadaki örneklerinde sıklıkla yaşanan, bir trafo patlamasının çevreye verebileceği zararlar veya santralinizin elektrik dağıtım şebekesine verebileceği son derece büyük ölçekli zararlar gibi sebeplerle de SOLAR KALKAN™ KORUMA Paketi en büyük güvenceniz olacaktır.

 • Doğa kaynaklı zararlar (deprem, dolu, sel, toprak kayması, obruk, aşırı rüzgar, aşırı kar, hayvanlar vb.)
 • İnsan kaynaklı dış etmen zararları (hırsızlık, vandalizm, terörizm, sivil ayaklanma, yağmalama vb.)
 • İnsan kaynaklı iç etmen zararları (işletim, bakım, güvenlik personellerinin verebileceği zararlar vb.)
 • Ekipmanlar kaynaklı zararlar
 • Ekipmanlarda meydana gelebilecek problemler

Aynı zamanda, güneş enerji santralinizde kullanılan ekipmanlarda kendiliğinden meydana gelebilecek hasarlar ve hatta performans düşümleri, üretici kaynaklı olsa dahi, garanti kapsamında olsun ya da olmasın koruma altındadır. Bu sayede, yatırımını yaptığınız santraliniz için taahhüt edilenlerin dışında herhangi bir durumla karşılaşırsanız problemin çözümü için uğraş içerisine girmeniz gerekmek.


TAM KAPSAMLI KORUMA, FİNANSAL ETKİLER AÇISINDAN DA!
 • %100 kapsama : Koasürans yok
 • %100 kapsama : Muafiyet yok
 • %100 kapsama : Hasar boyutu sınırı yok
 • Hasarların tamiratı için geçen sürelerde meydana gelecek gelir kaybı kapsam altında
 • Kullanılan ekipmanların performanslarında meydana gelebilecek düşüşlerden kaynaklı gelir kaybı kapsam altında
Güneş Enerjisi, Yatırım, Solar Enerji, GOEN, GES, Solar Kalkan, Sigorta, Kalite, Kontrol, Risk
Büyük çapta yatırımlar olan güneş enerji santralleri için ön çalışmalar yaparak, öngörülere dayanarak kaynaklarınızı ayırdınız ya da finans temin ederek yatırımınızı gerçekleştirdiniz. Peki öngörüler tutmaz ve yeteri kadar güneş ışığı santralinize ulaşmazsa ne yapacaksınız?

Yapılan bu yatırımların finansal risklerini de güvence altına almak için sunulan
SOLAR KALKAN™ Performans Paketi ile öngörüldüğü gibi, yeteri kadar enerji üretme ortamı oluşmasa dahi, gelirlerinizi almaya devam etmeniz sağlanmaktadır. Bu sayede, koşullar ne olursa olsun, planlamanıza sadık kalarak kazançlarınızı elde etmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.

 • Beklendiği kadar güneşlenme olmaması halinde oluşacak gelir kaybı size nakit olarak ödenir
 • Yıllık öngörülen üretim değerinin %90 altına düşüldüğü andan itibaren, bu altta kalan farkın rakamı ödenir


SOLAR KALKAN™ Performans Paketi, yalnızca GO ENERJİ tarafından projelendirilerek kurulan güneş enerji santralleri için sunulmaktadır. Santral için sunulan herşey dahil garanti süresi boyunca (25 yıla kadar) geçerli olabilecek bu sigorta dönemi süresince, ilgili güneş enerji santralinin düzenli bakımlarının GO ENERJİ tarafından yapılıyor olması gerekmektedir.