AR&GE Projelerimiz

Geleceğin Teknolojileri Üzerine Çalışmalar

Ar&Ge  →  Projeler


goen güneş enerjisi elektrik projeleri, solar

Güneş Enerjisi Elektroniği Üzerine Projelerimiz

Mevcut güneş enerji teknolojileri on yıllardır kullanılan, doğru çözümler olduklarını kanıtlamış teknolojilerdir. Ancak, her zaman ilerlemenin bir yolu vardır. Hem ihtiyaçlara yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi hem de güncel teknojiler kullanılarak sunulan çözümlerin kalitelerinin artırılabilmesi için Araştırma & Geliştirme çalışmaları yapmaktayız.

goen güneş enerjisi montaj projeleri, solar

Güneş Enerjisi Mekaniği Üzerine Projelerimiz

Daha düşük maliyetli ve verimli çözümlerin sunulabilmesi için güneş enerji sistemlerinde ve santrallerinde kullanılan metal yapılar üzerine çalışmalar yürütmekteyiz. Daha hızlı kurulumlar yapmamızı sağlayacak çıktılara sahip olacak bu Ar&Ge projelerimizde düşük maliyetli ve daha uzun ömürlü yapılar geliştiriyoruz.

goen güneş enerjisi hücresi projeleri, solar

Yeni Nesil Güneş Enerji Hücresi Teknolojileri Üzerine Projelerimiz

Bilhassa nanoteknolojinin gelişimi, yeni teknolojiler ve tekniklerin oluşturulabilmesi için insanlığa yeni kapılar açmaktadır. Bu sebeple, mevcut literatürde bulanan keşifleri kullanarak yeni nesil bir güneş paneli geliştirilmesi ve daha erişilebilir-düşük maliyetli çözümlerin sunulabilmesi için yenilikçi çalışmalar yürütmekteyiz.

goen güneş enerjisi parçacık fiziği projeleri, solar

Parçacık Fiziği Üzerine Projelerimiz

Güneş Enerjisi Teknolojisi (Fotovoltaik) foton ve elektron isimli iki atomaltı parçacığın etkileşimi ile meydana gelen bir sonuçtur. Bu konuda detaylı araştırmalar yapmak, yeni teknolojilerin ve alternatif yöntemlerin geliştirilebilmesinin yolunu açacaktır. Bu sebeple, bu bilimsel derinlikteki konuda çalışmalar yaparak, insanlığa sunulabilecek yeni yöntemler aramaktayız.

Yeni Teknolojiler

GO Enerji, bir yandan mevcut hizmetlerinin kalitesini arttırmak için çalışmalar yaparken, bilgi birikimini kullanarak yeni teknolojiler, tüm Dünya için yenilikler geliştirmek üzere de çalışmalar yapmaktadır.

Projelerimizin Çeşitleri

Kaliteyi Geliştirmek Üzerine


Mevcut hizmet ve ürünlerin kalitelerini daha da geliştirmek üzerine yaptığımız çalışmalardır.

Yeni Teknolojiler Üzerine


İhtiyaçları karşılayacak, Dünya çapında yenilikler geliştirmek için yaptığımız çalışmalardır.

Bilimsel Deneyler


Mevcut teknolojilerin bilimsel derinliğine inerek, yeni keşifler gerçekleştirmek üzerine yaptığımız çalışmalardır.